ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМА SCHRACK

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМА SCHRACK

Хотел „Теодора Палас“ бе домакин на презентация на фирма SCHRACK, която се проведе на 26 Февруари 2015.

Фирмата произвежда всичко необходимо от свързването към мрежата до сигурния контрол на всеки отделен потребител. Част от областите, в които оперира SCHRACK са енергийна техника, промишленост, производство на електроразпределителни устройства, сградни инсталации, аварийно осветление, осветителната техника и др.