Откриване на нов Бебемаг “ Доналд Дък“

Откриване на нов Бебемаг “ Доналд Дък“

По случай откриването на най – големия  Бебемаг от веригата магазини „Доналд  Дък“, Русе, екипът на Хотел „ Теодора Палас“, имаше честта и удоволствието да присъства на официалното откриване, като осигури кетъринг и украса за събитието.