Здравословна околна среда

Здравословна околна среда

Хотел „Теодора Палас“ имаше честта да е домакин на стартиралия проект „ЕКО Образование за здравословна околна среда“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, който официално бе представен на 13.07.2015г.

Сред официалните гости на събитието бе заместник областният управител на Русе Станимир Станчев.

Екипът по проекта представи целите на проекта, предстоящите дейности и участниците, които заедно ще допринесат за подобряване качеството на образователния процес в областта на екологията и опазването на околната среда в трансграничния регион.